Povaha

Povaha československého vlčiaka je individuálna. Vo všeobecnosti sú veľmi aktívni, rýchli, inteligentní, temperamentní, vytrvalí, učenliví, čistotní, schopní sa sami rozhodovať. Na svojho pána sa dokáže veľmi naviazať a chce byť neustále pri ňom. Na druhej strane zdedil po vlkovi aj plachosť a dobrý čuch. Nie je agresívny a bez dôvodu neútočí.

Temperament je živý, aktívny a vyžaduje správny výcvik. Na deti si zvykne a berie ich ako členov svorky, je však dôležitá skorá socializácia psa. Dieťa je potrebné poučiť a vysvetliť mu, ako sa ku psíkovi správať. Pri vzájomnej spoločnosti dieťaťa a psa, dohliadať na nich. Skvele sa hodí do rodiny, kde ho budú brať ako člena svorky.

Tým, že je veľmi aktívny, je potrebné mu denne zabezpečiť dostatok pohybu a kontakt s majiteľom. V opačnom prípade môže v neprítomnosti majiteľa zavýjať, alebo utekať z pozemku.

Pri ľuďoch, ktorých nepozná býva nedôverčivý, no inak je priateľský. Podobne je to aj s cudzími psami. Vo voľnej prírode, ak stretne dominantný pes psa z inej svorky, bude si chrániť teritórium.

Povaha zástupcov tohto plemena závisí aj od ich včasnej a správnej socializácie. Pri správne vedenom psovi bude jeho chov jednoduchší. Od šteniatka by mal spoznať, čo najviac situácií a predmetov každodenného života.

Pri prechádzkach vo voľnej prírode bez vôdzky sa môže stať, že začne naháňať divú zver. Má veľmi silný lovecký pud a pri pohľade na utekajúcu srnku alebo zajaca sa môže uňho prejaviť lovecký inštinkt. Pokiaľ na 100 % nereaguje na privolanie, je lepšie ho držať na dlhej a pevnej vôdzke. Preto by malo byť privolanie základom výcviku.

V prípade, že majiteľ nevykazuje silnú autoritu pre psa a jeho výcvik nie je pod dohľadom skúsených cvičiteľov, nemusí byť život s týmto psom prechádzka ružovou záhradou. Preto je vhodný pre skúsených ľudí, ktorí mu zabezpečia dostatok pohybu alebo vhodný druh športu, ktorý bude psíka baviť.